Deluxe Family - Kunstnerforbundet  

 

Deluxe Family

Kunstnerforbundet 2008

 

(www.kunstnerforbundet.no/kunstnere)

 

I “The Deluxe Family” belyses det hjemlige interiøret fra en pussig og humoristisk innfallsvinkel. Interiørets gjenstander er nitidig rekonstruert for hånd, som for eksempel veggtapetets malte stripemønster eller kvistene av pappmasjé. Objektene veksler mellom å fremtre som originaler og kopier. På den ene veggen henger det en gruppe blyanttegninger av husplanter hvor formatene og monteringen antyder familieportretter. To kvister stikker ut fra veggen med likhetstrekk til et gevir eller et trofé. På et bord midt i rommet er det stablet søyler av glass med assosiasjoner til organiske ornamenter. De hjemlige tingene omkranses av en kant med dekorative dammer fra den rennende tapetmalingen. Ved å reformulere de hjemlige objektene er Bøthuns hensikt å gjenfortelle historier om menneskelig aktivitet. Hjemmet er i tradisjonell forstand et privat sted som utsettes for ytre påvirkning. Slik bekrefter denne personlige sfæren individets sosiale, ideologiske, økonomiske og politiske tilhørighet til samfunnet.

 

Med hjemmet som åsted for kunstnerisk utforskning, henter Bøthun gjerne inspirasjon fra britisk 1800-talls kunsthåndverksbevegelse og norsk 1800- og 1900-talls interiørarkitektur.

 

 


 

<<   >>    [1] [2] [3] [4] [5] [6]