Real ung norsk realisme, Haugar Vestfold Kunstmuseum 2008

Daniel Østvold

 


Åsil Bøthuns skulpturarbeider har blitt karakterisert som ”håndlagde readymades”. Skulpturene forestiller gjerne dagligdagse objekter som stiger, taburetter og verktøy, bygget i bokpapp og sparkelmasse. Den realistisk eksakte utførelsen og det uhøytidelige materialvalget plasserer Bøthuns skulpturer i forlengelsen av en relativt ny kunstretning med få norske referanser.


I løpet av de siste 30 årene er det vokst fram en retning basert på modellbygging, de siste årene av og til betegnet som modellisme. Stilen har dype røtter, og kan sees i sammenheng med sakral tradisjon av det illusjonistiske slaget, klassiske filmrekvisitter og vår tids animerte dataspill. To nærliggende referanser til Bøthuns arbeider er Thomas Demand, med sine fotoserier av kontorlandskap bygget i papp, og Robert Gober, med sin konseptuelle vinkling.


Åsil Bøthun benytter et gjennomført grep i prosessen, skulpturene forestiller bare gjenstander og ting, av og til organiske former som sopp og planter, men aldri menneskefigurer. Tilskueren blir slik en aktiv del av kunstverkets handling, særlig der hvor målestokken 1:1 er benyttet, og skulpturene er utført med en svært høy grad av naturtro gjengivelse. Publikum forledes lett til å tro at de har en ekte hammer og ekte stålspikre foran seg, i stedet for objekter bygget av sparkel og papp. I noen av Bøthuns nyere arbeider har den nøkterne realismen veket plassen for et moderne surrealistisk uttrykk. Denne utstillingens installasjon med stuebord og sopp er et godt eksempel, der realistiske rekvisitter er satt sammen med en alt annet enn realistisk montasje. Dessuten har modellsjangeren fått en utfordring. Ved å innlemme en ”ekte readymade”, det masseproduserte stuebordet, gjør Bøthun en konseptuell vri. Individuelt håntverk kobles med masseproduksjon. Slik opprettes en forbindelse med konsepttradisjonen med utspring i Marcel Duchamps arbeider fra 1920- tallet. Åsil Bøthun arbeider også med video hvor skulpturene benyttes som rekvisitter, og dessuten i tegning og fotografi med samme tematikk som de øvrige arbeidene.

 

 

 

Images >